Cheatsheet

 • Commando omzetten naar YAML:
  kubectl <commands> --dry-run=client -oyaml > generated-object.yaml
 • Informatie opvragen:
  kubectl get <pods|deployments|services|all>
 • YAML bestand toepassen:
  kubectl apply -f <yamlFile>
 • YAML bestand ongedaanmaken:
  kubectl delete -f <yamlFile>
 • Object verwijderen:
  kubectl delete <type>/<name>
 • Service aanmaken:
  kubectl expose <pod|deployment>/<name> --type=<LoadBalancer|ClusterIP> --port <poortnummer>
 • Bestanden kopieren naar pod:
  kubectl cp <file|dir> <pod>:<path>
 • Lokaal toegang tot service:
  kubectl port-forward <type>/<name> 80:80
 • Uitgebreide informatie opvragen:
  kubectl describe <type> <name>
 • Commando uitvoeren in pod (bijvoorbeeld bash om commandline te openen):
  kubectl exec -it <pod> -- bash
 • Logs van pod bekijken:
  kubectl logs <pod> -f
 • Helm upgrade/install:
  helm upgrade --install traefik traefik/traefik -f values.yaml --skip-crds