Privacy Statement

Bij het aangaan van een overeenkomst met DirectVPS, bent u akkoord gegaan met onze algemene voorwaarden, de voorwaarden van onze toeleveranciers, onze cookie verklaring en ons privacy statement.

In ons privacy statement leggen we u graag uit wat wij met uw persoonsgegevens en privacy gevoelige informatie doen. Wij houden ons hierbij volledig aan de europese richtlijnen en Nederlandse wetgeving.

Wat doen wij niet met uw gegevens?

Wij gaan vertrouwelijk en zorgvuldig met uw gegevens om en verkopen deze nooit aan derden. We verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden, mits dit noodzakelijk is om de overeenkomst ten uitvoer te kunnen brengen. Denk hierbij aan de persoonsgegevens als NAW gegevens, contactgegevens en of uw IBAN die onze toeleveranciers nodig hebben voor het aanvragen van domeinnamen, EV SSL certificaten, het direct laten afleveren van hard- en/of software op uw adres en niet te vergeten onze accountant. In het geval er sprake is van misbruik en/of fraude waarbij de politie verzoekt om gegevens en/of toegang tot uw persoonsgegevens, dan verstrekken wij deze.

Welke gegevens verzamelen we en waarom?

Om een nette factuur op te stellen en om te weten met wie wij zaken doen, vragen we uw NAW gegevens als firmanaam, uw volledige naam, uw straat en huisnummer plus de eventuele toevoeging, postcode en/of postbus en woonplaats/vestigingsplaats. We zullen u nooit vragen om uw geboortedatum BSN of andere identificatiebewijzen. Bij twijfel kunnen we vragen om een uittreksel van de Kamer van Koophandel. Eventuele kosten die hiervoor gemaakt moeten worden, zijn niet voor rekening van DirectVPS.

Uw e-mailadres en telefoonnummer gebruiken we primair om contact met u te kunnen opnemen. We sturen u alleen wanneer u hier expliciet toestemming voor gegeven heeft onze nieuwsbrief. Ook kunnen we u per e-mail of SMS informeren over incidenten met betrekking tot onze dienstverlening en/of uw afgenomen producten. Denk hierbij aan een notificatie vanuit onze monitoring die u informeert over het offline zijn van uw VPS of een SMS met een nieuw wachtwoord.

Het IP-adres waar vandaan u onze website(s) bezoekt word opgeslagen in de webserver logs. We gebruiken deze voor statistieken en analyseren zo behoeftes en bewegingen. Ook word het IP-adres weggeschreven in een logbestand zodra u handelingen verricht in het control panel zodat altijd terug te halen is welke handelingen er uitgevoerd zijn.

Indien u een e-mail dienst bij ons afneemt, word hiervan de meta data en alle loginpogingen van bijgehouden in een log.

Wat doen wij om uw persoonsgegevens te beschermen?

  • Elk contactformulier op onze website(s) is voorzien van een versleutelde verbinding (ssl). Zo kunnen uw ingevoerde gegevens niet door derden worden afgetapt.
  • Uw gegevens worden in een database opgeslagen die op een versleuteld systeem staat en uitsluitend toegankelijk is voor onze eigen medewerkers en onze accountant.
  • Onze applicaties die uw persoonsgegevens met elkaar uitwisselen, zijn uitsluitend verbonden over beveiligde en versleutelde verbindingen.
  • Wij maken regelmatig back-ups om dataverlies te voorkomen.
  • Wij maken uitsluitend gebruik van sterke wachtwoorden, een wachtwoord beheerprogramma en waar mogelijk 2-staps verificatie. Wij adviseren onze klanten dit ook toe te passen. Wanneer wij wachtwoorden van en/of voor klanten aanpassen, zullen wij alleen conform onze eigen interne richtlijnen sterke wachtwoorden gebruiken.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij zijn wettelijk verplicht om voor de belastingdienst uw persoons- en financiële gegevens 7 jaar te bewaren. Wij verwijderen vervolgens uw gegevens. Wanneer u zichzelf heeft uitgeschreven voor onze
nieuwsbrief, dan word u per direct uit die specifieke database verwijderd (uw naam en e-mailadres).

Hoe gaan onze toeleverancieres om met uw persoonsgegevens?

Hieronder verwijzen we u graag naar de specifieke pagina's van onze leveranciers voor meer informatie

Bij maatwerk oplossingen bestaat de kans dat wij hard- en/of software inkopen voor een opdrachtgever en deze rechtstreeks laten afleveren op naam en het adres van de opdrachtgever. Wij vragen hier gebruikelijk vooraf toestemming om. In urgente situaties kan hier bij uitzondering van afgeweken worden.