Dutch Cloud Community: deelname en samenwerking

De Dutch Hosting Provider Association (DHPA) en ISPconnect hebben zich in maart 2020 gefuseerd en zijn hiermee de grootste branchevereniging geworden voor de cloud en hostingsector: de Dutch Cloud Community. Recentelijk zijn wij deelnemer geworden van DCC en daar zijn we trots op! Wat onze deelname aan voordelen voor jou kan opleveren leggen we je in deze blog uit.

Dutch Cloud Community

Nederland is sinds het begin van het internettijdperk al voorloper op het gebied van netwerk, connectie en digitale infrastructuur. De sector is sindsdien flink gegroeid en de verwachting is dat dit gestaag doorzet. DCC zet zich in om randvoorwaarden te scheppen voor een gezonde Nederlandse cloud. De kernthema's zijn vertrouwen, kwaliteit, veiligheid en onderwijs, hier wordt door alle leden en partners aan gewerkt.

Wat dit voor ons betekent

Als lid van de vereniging Dutch Cloud Community toon je aan professionele, kwalitatief hoogwaardige en innovatieve cloud- en hostingoplossingen te bieden. Je voldoet aan de hoge standaarden die de vereniging als richtlijn heeft vastgesteld, regelmatig evalueert en aanscherpt waar nodig. Leden werken in verschillende werkgroepen samen om nieuwe richtlijnen op te stellen, internetmisbruik tegen te gaan en kennis met elkaar te delen.

Sharing is caring

De vereniging organiseert netwerkbijeenkomsten om zo de onderlinge samenwerking te stimuleren. Waar het bij een lid aan kennis ontbreekt, brengt zij deze in contact met specialisten op dit gebied. Zo ontstaan er interessante samenwerkingsverbanden. Daarnaast biedt de vereniging frameworks voor belangrijke documenten. Hierdoor hebben we nu een heldere notice and takedown en responsible disclosure op onze website. We hebben de informatie op de website aangescherpt om nog transparanter te zijn in wat wij te bieden hebben.

Wij kijken uit naar een vruchtbare samenwerking in de toekomst.