Notice & Take Down

Veiligheid nemen wij zeer serieus. Abuse-meldingen krijgen een hoge prioriteit. Bij het constateren van overlast en/of misbruik, in strijd met wetgeving en/of onze voorwaarden, zullen wij passende maatregelen treffen om de overlast in te perken.

Melding maken van een abuse-incident stuur ons een e-mail! Vermeld het IP-adres in het onderwerp, zodat onze automatisering vast de relatie kan maken met de betreffende klant/gebruiker.

Bij een geschil brengen we de klant in contact met de klager. Wij bemiddelen niet en mengen ons niet in de inhoud van klachten.  Wanneer aantoonbare schade is ontstaan door één van onze klanten, zijn wij hiervoor niet aansprakelijk te stellen. Bij fraude en/of oplichting adviseren we om direct contact op te nemen met de politie.

 

Image notice & Take Down